Armenia
  • The Writer and the Armenian Reality

The Writer and the Armenian Reality

By Lucine Kasbarian, USA, January 2020 This is part two of a two-part series [here is part one] about Armenians and Media published in honor of Catholicos Aram I’s designating 2019 “The Year of the Armenian Media. (1)” This article was originally delivered at a panel discussion, “The Diaspora’s Second

Read more
  • Haigazian University Deserves Your Support

Haigazian University Deserves Your Support

Keghart posted press releases of Haigazian University (former Haigazian College) on several occasions. We are asked by readers how come Haigazian’s announcements are singled out as opposed to so many other institutions in the Diaspora where there are departments of Armenology. Haigazian University is more than an institute of higher

Read more
  • Աստղ մը եւս շիջեցաւ

Աստղ մը եւս շիջեցաւ

Տիգրան Աբրահամեան, Գանատա, 27 Յունուար 2020 Յունուարի 18-ին, Պէյրութի մէջ մեզմէ անվերադարձ հեռացաւ մեր սիրելի ընկերը՝ Սերոբ Աբոյեանը: Այս ցաւալի կորուստին համար, խորազգաց ցաւակցութիւններս կը յայտնեմ անոր ընտանեկան պարագաներուն եւ Պապուճեան ու Փանոսեան գերդաստաններու անդամներուն: Նմանապէս կը բաժնեմ վիշտը Սերոբի յայտնի ու անյայտ ընկերներուն եւ գործակիցներուն: Սերոբ Աբոյեան-Պապուճեանը (1941-2020) այն

Read more
Ղարաբաղը Մեր Հոգին Է, Իսկ Սիրտը՝ Կիւմրին

Ղարաբաղը Մեր Հոգին Է, Իսկ Սիրտը՝ Կիւմրին

Պարոյր Աղպաշեան, Պէյրութ, 13 Յունուար 2014 25 տարի անցած է հայրենի Կիւմրիի պատուհասուած տարերային երկրաշարժէն, սակայն, անոր ձգած հետքերը տակաւ կըյամենան, ոչմիայն ժողովուրդի մտածողութեան եւ յիշողութեան մէջ, այլեւ՝ անոր առօրեային ու կենցաղին: Խօսքը կը վերաբերի, անշուշտ, տունով ու տեղով, բնակարանով եւ վայրերով տուժածներուն, որոնց ջախջախիչ մեծամասնութիւնը տակաւին անտէր-անտիրական է, ժամանակաւոր

Read more