Armenia
Ղարաբաղը Մեր Հոգին Է, Իսկ Սիրտը՝ Կիւմրին

Ղարաբաղը Մեր Հոգին Է, Իսկ Սիրտը՝ Կիւմրին

Պարոյր Աղպաշեան, Պէյրութ, 13 Յունուար 2014 25 տարի անցած է հայրենի Կիւմրիի պատուհասուած տարերային երկրաշարժէն, սակայն, անոր ձգած հետքերը տակաւ կըյամենան, ոչմիայն ժողովուրդի մտածողութեան եւ յիշողութեան մէջ, այլեւ՝ անոր առօրեային ու կենցաղին: Խօսքը կը վերաբերի, անշուշտ, տունով ու տեղով, բնակարանով եւ վայրերով տուժածներուն, որոնց ջախջախիչ մեծամասնութիւնը տակաւին անտէր-անտիրական է, ժամանակաւոր

Read more